ZITTING 27 OKTOBER 2011

Belhamel zonder spreekrecht alweer op post bij de ingang van de raadszaal.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Belhamel tot de raadsleden van de meerderheidspartijen:

" Elio heeft me gevraagd om jullie te bedanken voor uw vrijgevigheid. Zijnen haan zit nu weer dik in de pluimen, zo kan ik als sandwichman een beetje terugwinnen van mijn belastingsgeld dat gijlieden zo onnozel hebt weggeschonken...."


Fotograaf Paul zet onze politici op de fotoOnze fotograaf krijgt concurrentie!

Fotograaf Paul (foto links hiernaast) opereert eveneens vanuit de publieke tribune om de politici van de meerderheid op de gevoelige plaat vast te leggen.


 LOKALE POLITIE: NIET MINDER DAN 7 AGENDAPUNTEN

Gaande van Balans per 31 december 2010, Begrotingswijziging 2011/1, Huur nieuwe multifunctionele kopieerapparaten, Mobiliteitscyclus 2011/5 en Wijziging van het CALOG-kader. (Punten 2 tot 6)

Hierbij aansluitend nog 2 (vooruit geschoven) interpellaties van raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) eveneens betreffende politieaangelegenheden. (Punten 7 & 8)

Jos wenste van de stipt aanwezige corpschef Dirk Lemmens (foto) meer uitleg over de politieactie met helikopter boven de wijk List op vrijdag 30 september en over de aanpak van de inbrakenplaag rond de Horstebaan in heraanleg.
In zijn tweede interpellatie vroeg Jos of onze politie klaar is om de Salduz-wet toe te passen die begin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2012 in voege treedt.

De corpschef gaf uitleg bij de arrestatie (dank zij de helikopter) van een illegaal in het land verblijvende verdachte. Tevens erkende hij de ernst van de toestand wat betreft inbraken op de List en langs de Bredabaan.
"Geen vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf, zo heb ik gezegd tegen minister Turtelboom van binnenlandse zaken op de brandweer-tentoonstelling vorige maand. De List is een risicowijk vanwege de onmiddellijke nabijheid van de grote assen die als snelle vluchtwegen kunnen gebruikt worden" aldus de corpschef.

Wat de Salduz-regeling betreft stipt de corpschef aan dat er hier een hoop rechten bijkomen voor de verdachte terwijl het slachtoffer in de kou blijft staan. In het politiekantoor zullen wel enige aanpassingen dienen te geschieden. Om de arrestant heel de tijd in de cel te kunnen laten en om de advocaat niet te moeten fouilleren wordt gedacht aan een scheidingswand in dik glas met gaatjes.

"En ja, inderdaad, mochten we een busje met 4 inbrekers arresteren dan zitten we serieus in de problemen... dan wordt het uitkijken en behelpen."

Kortom: het politiewerk wordt bemoeilijkt en er zal extra personeel nodig zijn. In sommige gevallen zal er zelfs een beroep moeten gedaan worden op het samenwerkingsverband met Brasschaat!


Vera Smets, schepen van financiën

DEXIA: 0

Voor dit jaar wordt een tweede budgetwijziging aan de raadsleden voorgelegd. (Punt 12)

Financieschepen Vera Smets (foto) wijst op de stijgende personeelskosten, op projecten die naar volgend jaar verschoven worden, de gestegen energiekosten.... en hoogstwaarschijnlijk € 0 opbrengsten uit de aandelen van Dexia.

 

 


SCHOTEN VERHOOGT DE STRALING

Onder punt 22 wordt een huurovereenkomst aan de raadsleden voorgelegd met het oog op een tweede UMTS-antenne op de brandweerkazerne.

Eric de Swaef (Groen?Jos) heeft blijkbaar onze goede raad van vorige maand ter harte genomen, is even gaan piepen op de webstek 'beperkdestraling.be' en stemt nu samen met onze twee Vlott-raadsleden "neen".
(Tijdens de raad van 29 september 2005 was er nog een volmondig Groen? "ja" voor de installatie van de eerste UMTS-mast op de brandweerkazerne. Met de glimlach!)
Kartelpartner VB onthoudt zich en de raadsleden van de meerderheid keuren deze stralingsverhoging dicht bij het centrum van de gemeente probleemloos en zonder commentaar goed.

We vermelden terloops dat schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) zijn uiterste best deed om de nieuwe antenne te verdedigen en hij pakte dan ook uit met een niet nader gepreciseerde 'recente wetenschappelijke studie' die geen enkel verband kon aantonen tussen hersentumoren en het gebruik van GSM.... goed geprobeerd, Gerd, jammer dat ge de opdrachtgever en de financier van deze 'studie' niet aan de openbaarheid hebt prijsgegeven.

Uit de toelichtingsstukken bleek deze aanvraag van BASE / KPN voor de brandweerkazerne parallel te lopen met een aanvraag voor de bejaardenflatjes in de Van Craenstraat.
Eigenaardig dat het college hierover niets heeft losgelaten en ook geen enkel raadslid dienaangaande een vraag heeft gesteld.


ELEKTRISCHE DIENSTWAGEN VOOR LOODGIETER OF SCHILDER ?

De Dienst der Werken heeft nood aan twee nieuwe dienstwagens. Een elektrische of hybride uitvoering:verplichte variant! (Punt 24)
Omdat er echter alleen inschrijvingen binnenliepen zonder verplichte variant, werden deze door het college ongeldig verklaard en werd de gunningsprocedure stopgezet.

De procedure wordt nu hernomen met een aangepast bestek: de mogelijkheid tot het indienen van variante(n) wordt vrij i.p.v. verplicht, zo lezen we in de toelichtingsnota.

Eric de Swaef (Groen?Jos) betreurt dat er niet minstens één elektrische versie vast wordt besteld... zou volgens het Groen?e raadslid een mooi voorbeeld voor de bevolking zijn.


BENZEEN IN WEGMARKERINGEN ?

Ingevolge het niet naleven van de lastvoorwaarden heeft het college beslist het lopende contract 'Hermarkeren bestaande Wegmarkeringen' te verbreken en een nieuwe aanbestedingsprocedure op te starten. (Punt 29)

Raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) maakt van de gelegenheid gebruik om te informeren of de gebruikte verven worden gecontroleerd op de aanwezigheid van benzeen. "Neen" is het antwoord van schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) "wordt niet gecontroleerd".

Schepen Luc van Gastel (CD&V) geeft nog aanvullende informatie: "Soms schilderen we ook zelf, de gemeente gebruikt dan alleen verven op basis van water".
Dit zou wel problemen geven voor de goede zichtbaarheid van de markeringen. Een van de redenen, volgens de schepen, dat er geaarzeld wordt om 's nachts meer straatverlichting te doven.


HET DEXIADEBÂCLE

In deze interpellatie (punt 32) vraagt VB-Vlott-raadslid Piet Bouciqué uitleg aan de schepen van financiën over de weerslag van dit debâcle op de gemeentelijke financiën (inzonderheid wat betreft de Gemeentelijke Holding, nog in september 2009 heeft de voltallige oppositie zich verzet tegen inschrijving op een kapitaalsverhoging).

Schepen Vera Smets (CD&V-NVA) is zo vriendelijk een uitvoerig en naar vermogen goed gedocumenteerd antwoord te geven.

We nemen u even mee naar de raadszaal om te luisteren naar een passus uit haar antwoord.

Klik in onderstaande prent om video te starten:


Gemeenteraad Schoten oktober 2011