ZITTING 27 MEI 2010

Nr. 32 bijt de spits af:

Punt 10: VERANTWOORDINGSNOTA 2009 JEUGDWERK

Paternalistische opstelling van ons college, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, is er waarschijnlijk de oorzaak van dat in deze schone bloemengemeente nog steeds geen gemeentelijke jeugdwebstek ‘on line’ is.

“Na jaren wachten op een gemeentelijke site voor de jeugd” zo lezen we in punt 27 “besliste de jeugdraad eind 2009 om zelf van start te gaan”.
Blz. 13 onder punt 28 lezen we verder dat ook de digitale nieuwsbrief nog altijd niet in orde is geraakt….

Praktisch over heel de lijn vernemen we dat “alle doelstellingen inzake ‘gemeentelijk jeugdwerk’ met alle subdoelstellingen in 2009 werden bereikt”….behalve dus de digitale nieuwsbrief en de jeugdwebstek. Geen onbelangrijke handicap in de jeugdwerking!

Komaan, schepencollege, geef die jonge mensen wat meer armslag en staak die betutteling. Bied ze de kans en de nodige steun om zelf hun eigen webstek uit te bouwen, zo doen ze ervaring op en leren ze misschien(?) verantwoord omgaan met het medium internet. (Hoe het er vorig jaar aan toeging kan u hier lezen en beluisteren)


onder een stralend zonnetje !Wat de inhoud van de nota betreft toch even waarschuwen tegen klakkeloos knip- en plakwerk. Lezen we op blz. 15 niet over de vlottentocht vorig jaar 27 september dat de ploegen “koude en regen trotseerden om er toch nog een leuke dag van te maken”.
Dit betreft wel de editie 2008…. Vorig jaar baadde dit evenement in een warm stralend zonnetje, kon ook niet anders want opnieuw op dezelfde dag ingericht als de open deur Schotense Brandweer. En da’s ’n unieke waarborg: altijd zon.

Klik op de foto voor 'n zonnig verslag van de vlottentocht 2009 !Punt 11: MILIEUBELEIDSPLAN 2010 – 2014Brasschaat is ons voor !


Allahgeklaagd, (jawel, onze nr. 32 blijkt perfect geïntegreerd! nvdr) geacht schepencollege, dat het departement LNE (onder puntje 9: Energie) de opmerking moet maken dat lichthinder beperkt of voorkomen dient te worden…

Had u de voorbije jaren geluisterd naar de voorstellen uit deze publieke tribune dan had u zelfs Brasschaat met lengtes kunnen kloppen, een Brasschaat dat nu in de pers wordt opgehemeld voor zijn bereidheid de nachtelijke energieverspilling bij de openbare verlichting aan banden te leggen door passend doven en/of dimmen.


Gelukkig zijn we anderzijds met de reactie en advies van de milieudienst die ‘lichthinder beperken’ wil meegenomen zien in de proactieve handhavingsacties.

En à propos, nog altijd geen nieuws over het nieuwe evaluatierapport openbare verlichting? In juni vorig jaar had dat document al klaar moeten zijn...

Voorts zijn we de heer Wilfried Cardoen – zelf elektrosensibel geworden - dankbaar voor de uitgebreide informatie over de gevaren van de talloze stralingsbronnen die ons de jongste jaren van alle zijden belagen en over de voordelen van het SMTS systeem (Smogless Mobile Telephone System).
Best eens grondig door te nemen in plaats van alleen te kijken naar het riante bedrag dat kan opgestreken worden voor de vestigingsplaats van een GSM- of UMTS-mast!

Tenslotte is er nog een advies van de heer Armand Stockmans die waarschuwt voor de commercialisering en vooral de poging tot monopolisering vanwege het FSC-label.
Ja, waar hebben we dat nog gehoord de voorbije maanden?... Oxfam Fairtrade dacht ik.
In ieder geval ook een advies dat ons bestuur best eens grondig ter harte mag nemen.

Met dank voor uw aandacht.

Vervolgens is belhamel Albert Leenaerts aan de beurt:

Punt 6: POLITIEREGLEMENT FEDERALE VERKIEZINGEN 13 JUNI 2010

Geachte al dan niet verkiesbare raadsleden, onze Gouverneur Cathy Berx heeft in haar eindige wijsheid beslist en besloten dat ons gemeentebestuur “niets onverlet mag laten om een ordentelijk verloop van de kiescampagne te verzekeren”.enkel Nederlands ??

Vandaar wellicht ook uw besluit om enkel in het Nederlands opgestelde verkiezingspropaganda (zie foto!!) te laten aanbrengen op de officiële aanplakborden, chapeau, maar verderop lezen we dat er o.a. op twee ronde punten zulke borden staan, zijn dat geen ‘Gallicismen’, ronde punten? Ik meen dat de juiste Nederlandse benaming ‘rotonde’ moet wezen, en ‘op kosten van zij die’, daar blijf ik over struikelen. Toegegeven, dit zijn details, maar wie pakt de fundamentelere problemen aan?

- Waarom de bordoppervlakte niet toewijzen volgens het aantal kiezers in Schoten?
Dan zou VB/VLOTT 1/3 krijgen, evenals CD&V/NV-A , en het laatste 1/3de is dan voor ‘het geknakte riet’ zoals VLD, SPA en GROEN! en 5 andere haast onbestaande minuskuultjes.

- Een ander criterium zou kunnen zijn: volgens de mogelijkheden en eerlijke kansen die een partij krijgt in de officiële en gesubsidieerde media, de vakbonden, de kerken, het VBO enzovoorts. Misschien kan ons bestuur hier een beetje corrigerend optreden en bvb VB/VLOTT de helft der voorziene ruimte toewijzen. Of volgens de opiniepeilingen om de NV-A te plezieren.

- Dat het aanplakken op andere plaatsen ten allen tijde verboden blijft, tja, dat zal wel bij onze uitgevlakte en steriele maatschappij horen zeker.

Maar hoe zit het eigenlijk met het tellen van de stemmen? Ik betrouw dat voor geen haar meer sinds ik ooit 1054 stemmen haalde en er 13 tekort kwam om op een eigen lijst ‘Anders’ rechtstreeks verkozen te zijn; het Imperiali-systeem is al zo oneerlijk, en dan nog die éne stembus die toen, onverklaarbaar, voor lange tijd zoek was. Raar maar waar.

Moesten ze in het Oostblok per computer hebben kunnen laten stemmen dan waren ze daar nu nog altijd voor de volle 98% communist. Denk daar maar eens goed over na.

 

Punt 16: LEVEREN EN PLAATSEN VAN ONBEMANDE CAMERA’S
– VASTSTELLING EINDAFREKENING

Geachte raadsleden, ik geef het toe, ik durf al eens te snel rijden, en ik hoop dat daardoor mijn belang terzake, als niet onbelangrijke aandeelhouder, voldoende wordt aangetoond.

Gelukkig zijn mijn ogen iets beter dan die van de opsteller van dit lastenboek. Stel u voor dat ik i.p.v. 103,63 km per uur, 7 keer 130,63 km per uur zou rijden, dat zou mij dan zonder pardon een niet onaardige investering in het boetefonds kosten, nu blijkt er echter geen vuiltje aan de lucht. Ook een paar onvoorziene uitgaven meer of minder, wie maalt daar om? 19.466,63 € bijkrediet, komaan zeg, verkeersveiligheid boven alles.

Maar dé hamvraag blijft mijns inziens: is zo’n flitser zijn 30.000 € wel waard? Of dient hij eerder om nog veel meer geld te troggelen uit de zakken der argeloze chauffeurs? (tussen haakjes) Weet gij wat tegenwoordig, in onze Europese wereld, veruit de gevaarlijkste plaats is om te vertoeven?
De moederschoot, want daarin komen er door abortus per 10 dagen zoveel mensenlevens om, als gedurende een héél jaar in het verkeer. Dit geef ik u maar mee ter afweging van waarden en prioriteiten. Of een andere: hoeveel windmolens zouden we met deze 209.579,50 € / 8,5 milj.Bef wel niet kunnen plaatsen, dewelke dan tenminste op boetes zouden draaien, en niet op subsidies.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ONZALIG LAND

Schepen Maarten de Veuster (CD&V-NVA) was zo vriendelijk te reageren op de opmerkingen uit het publiek over de 'Verantwoordingsnota 2009 Jeugdwerk'.

Met de plannen voor een jeugdwebstek zou er al flink vordering gemaakt zijn (eindelijk!). De jongeren zouden ondertussen al volop aan het bouwen zijn aan hun eigen webstek. Mooi zo (en veel succes toegewenst vanwege onze belhamelwebredactie!)

Wat dat "trotseren van koude, regen en wind" betreft op die zonovergoten 27ste september daarmee zat de schepen wat verveeld: "Ik was die dag niet in dit onzalige land en kan het dus niet weten... maar ik zal het KMI raadplegen."

Even kijken naar onze reportage en ge bespaart u een telefoontje, Maarten.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ONWAARSCHIJNLIJK GOED PLAN...

Het publiek had al lovende woorden voor het Milieubeleidsplan 2010-2014 en schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) deed er nog een schepje bovenop met hulde te brengen aan het voorbeeldige werk van de Milieudienst, zo kon voorzitter Paul Valkeniers (VLD) niet ten achter blijven: "En dan gaan we nu over naar de stemming van dit onwaarschijnlijk goede milieuplan".... allemaal goed en wel, maar als dat plan niet in praktijk wordt gebracht en er voort aangemodderd wordt met voortschreidende appartementitis en verkavelingen dan mogen die plannen nog zo onwaarschijnlijk goed zijn... bergaf zal het gaan met ons milieu en sneller dan we denken.

Wie hieraan mocht twijfelen begeve zich dezer dagen naar Borgeind waar met zware machines de ontbossing wordt gerealiseerd voor 80 nieuwe appartementen. (Dit terwijl nog heel wat vogelsoorten met jongen in het nest zitten!) GROENVRETERS! Met of zonder 'onwaarschijnlijk goede' milieuplannen.


GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT

Ann Boden met vragen rond de betrouwbaarheid van onze stemcomputersAlthans volgens schepen Kurt Vermeiren (Spa) wat betreft de betrouwbaarheid en de veiligheid van de stemcomputers die volgende maand zullen gebruikt worden voor de federale verkiezingen.

Ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott - zie foto) had erop gewezen dat onze stemcomputers tegen de volgende verkiezingen van 2011 en 2012 hadden moeten vervangen zijn vanwege hopeloos verouderd en nog draaiend op voorhistorische software.... maar dit blijkt nu plots geen probleem meer nu de regering is gevallen en er dus een jaar vroeger verkiezingen op til zijn.

Ann verwees ook expliciet naar Nederland, waar na een onafhankelijk onderzoek van de stemcomputers werd vastgesteld dat de veiligheid en betrouwbaarheid van die dingen ondermaats zijn... ("beveiliging stemcomputers zo lek als een mandje!") en er sedert 2008 in Nederland dus opnieuw met het rode potlood en papier moet gestemd worden.

Hier te lande allemaal geen probleem, volgens schepen Vermeiren, alles perfect onder controle en betrouwbaarheid gegarandeerd....
Men ruste op beide oortjes!Terwijl de raadsleden flessenwater drinken, schenken voorzitter, secretaris en collegeleden uit glazen karaffen.

Willen zij hiermee het goede voorbeeld geven en de 'DrinkWater'actie ondersteunen?

Blijft natuurlijk de vraag of dit wel kraantjeswater is in de karaf...

de dorstigen laven... met kraantjeswater ?