ZITTING 24 NOVEMBER 2011

Zelden zo een saaie gemeenteraad meegemaakt.

Gespeend van spreekrecht zorgde onze Albert Leenaerts in ieder geval weer voor een luchtige noot bij de ingang: hij had daar postgevat met een uitvergrote titelpagina van 't Pallieterke, het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter... en dat nog steeds niet kan geraadpleegd worden via de Schotense bib!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SAAI

Niet minder dan 8 agendapunten rond de aanduiding van volmachtdragers voor de algemene vergaderingen der intercommunales, 7 agendapunten ter goedkeuring van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer, 3 agendapunten rond de levering van boeken voor de gemeentelijke bib.

Voorts de aankoop van PC's en schermen voor de politie, een buitengewone toelage voor de vernieuwing van de geluidsinstallatie in de H. Hartkerk en de aanschaf van een hoogspringuitrusting met toebehoren (raming 10.610 € zonder btw) voor het gemeentepark... Schepen van ruimtelijke wanorde aan het woord.

Alleen punt 19 (Goedkeuring Ontwerp Verkoopakte Sociaal Woonproject Gelmelenstraat-Rodeborg) zorgde voor enige deining in de matte gang van zaken. Eric de Swaef (Groen?Jos) meende nogmaals zijn spijt te moeten uitdrukken dat het hier alleen sociale koopwoningen betreft en geen huurwoningen.

Schepen van ruimtelijke wanorde Els Empereur (VLD-LA zie foto) verdedigde de keuze voor koopwoningen door te wijzen op de talrijke jonge gezinnen die een woning wensen te kopen in hun gemeente Schoten.


H.H. GEEN SINTERKLAAS !

V.B.-raadslid Jos Meeus had een bijkomend agendapunt ingediend betreffende de strijd tegen inbraken in risicowijken.

Hij vraagt het bestuur de nodige middelen in te zetten om het gebruik van synthetische DNA te bevorderen. (SDNA wordt verstoven op waardevolle voorwerpen en geeft dan onder UV-licht via een beveiligde databank een unieke DNA-code vrij die toelaat de eigenaar die het SDNA heeft toegepast te identificeren.)Ik ben geen Sinterklaas !

Jos vindt dat het gemeentebestuur hier een rol kan spelen door te zorgen voor groepsaankoop of specifieke subsidiëring om zo de SDNA-pakketten tegen een aantrekkelijke prijs ter beschikking te stellen.

Burgemeester Harrie Hendrickx heeft inmiddels al zelf een dergelijk pakket besteld via de provincie maar besluit na een lange uitweiding dat hij geen Sinterklaas gaat spelen en de vraag van het raadslid dus naar de prullenmand verwijst.


RATS VERGETEN OF GEWOON 'VERGETEN' ?

begint geheugen van de voorzitter gelijkenissen te vertonen met dat van heer Harrie?In de varia wees ons raadslid Ann Boden op het uitblijven van een tweede informatieronde voor dit jaar vanwege de bestuurders van de intercommunales... ofschoon artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking dit klaar en duidelijk oplegt.

Voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) dacht dat er wel degelijk twee informatierondes waren geweest, maar was niet helemaal zeker. Hij zal de zaak onderzoeken en desgevallend zijn excuses aanbieden.

Onze redactie steekt de voorzitter graag een helpend handje toe:

laatste informatieronde: 1 september 2011

voorlaatste informatieronde: 2 september 2010

HIER klikken om het fijne te weten van de eerste verslaggevingsronde van 2010....


MEV. VERHOEVEN 20 JAAR DIENST ALS GEMEENTESECRETARIS !

Secretaris Verhoeven buigt zich samen met de voorzitter over een onduidelijkheid.

Op het einde van de openbare zitting maakte voorzitter Paul Valkeniers bekend dat gemeentesecretaris mevrouw Nicole Verhoeven er reeds 20 jaar trouwe dienst heeft opzitten.

"Met een uitgestreken gezicht én met groot entoesiasme slaagt zij erin maandelijks onze gemeenteraden te verslaan, en..." zo voegde een schalkse voorzitter eraan toe "met nog groter entoesiasme sinds ik voorzitter werd..." waarop de secretaris een warm applaus ontving van raadsleden en publiek.

Het spreekt vanzelf dat onze redactie zich aansluit bij de gelukwensen aan een secretaris die ons steeds vriendelijk en hulpvaardig bijstaat bij eventuele vragen of problemen.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Een Sint gul met belastingen


Een Sinterklaas gul
met lasten en retributies

 

 

 


 

 

 

27-11-2011