ZITTING 29 APRIL 2010

Eerste spreker vandaag onze nr. 32 met zijn stokpaardje: het groen en de strijd tegen de verstedelijking.
Voorzitter Valkeniers (zie foto) dringt aan op bondigheid.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Punt 26: UITBREIDING BESTEMMING RESERVEFONDS

Uitermate opmerkelijk, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, in een gemeente die kreunt onder appartementitis en verstedelijkingsdruk weten onze bestuurders geen raad met een reservefonds, in het leven geroepen om groen te beschermen! (Groen zonder uitroepteken, hee Eric)

Het fonds werd niet ingezet om het natuuruitbreidingsgebied Wijtschot te behoeden voor industriële bedrijvenvestiging, noch om het hofke “Villa Ullens” te redden uit de greep van de appartementitis en al evenmin werd er iets mee bedacht om de
waardevolle groene buffer Borgeind-Legrelle uit de tentakels van betonboeren te houden….

Ja, dat komt ervan opgescheept te zitten met een college met daarin mensen die connecties hebben met de vastgoedsector of voor hun bals en verkiezingsaffiches terecht kunnen bij gul sponsorende bouwondernemingen. Dan kom je inderdaad tot zo’n onwezenlijke toestanden dat een reservefonds voor groenbehoud ruim 15 jaar quasi onaangeroerd blijft terwijl onze “Schone Bloemengemeente” in sneltreinvaart verstedelijkt.

In de toelichtingsstukken is er bijzonder weinig concreets te vinden over de eventuele bestemmingsuitbreiding van dit reservefonds. Wees dus op uw hoede, geachte raadsleden, laat u niet nogmaals rollen door die welbespraakte adepten van verkaveling en appartementsbouw.
Geen andere bestemming dan groenbehoud!

Schoten moet leefbaar zijn, stop de verkavelingslobbyisten.

Ik dank u.

Voorzitter Valkeniers geeft te kennen dat onze burgemeester straks wenst te reageren en meteen wisten we dat onze medewerker zich alweer aan een stevige sneer kon verwachten.

Vervolgens is het de beurt aan onze belhamel Albert Leenaerts met commentaar op de vuilbakkenpolitiek en de nooit eindigende meerkosten op de nieuwbouw van het gemeentehuis, u weet wel: die lelijke visbak die de Cordulastraat ontsiert.

Punt 9: AANPASSING BELASTINGSREGLEMENTEN

Geachte raadsleden,  even een woordje over het: afhalen huisvuil.

Overwegende dat de stortkosten en de milieuheffing recht evenredig stijgen met de aangeboden hoeveelheid,
Overwegende dat de vaste kostprijs per container qua beheer en onderhoud en het bijkomende registratiesysteem afhankelijk is van het volume dat wordt aangeboden,
Overwegende dat de kostprijs maandelijks wordt bepaald naar rato van het totaal uitstaande liters van genoemde container,
Overwegende dat het overige deel van de kosten een variabele kost is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het afval dat wordt aangeboden,
Overwegende dat door de inname via het gedifferentieerd tarief de burgers worden aangezet tot afvalpreventie en afvalbewust gedrag…

Dus, overwegende dit en dat gaan wij ervan uit dat het NIET de bedoeling is van ons bestuur om zoveel mogelijk vuilnisbakken in omloop te brengen. Nochtans kreeg een aantal samenwonenden onlangs een vaderlijk (ik had bijna gezegd ‘herderlijk’) schrijven in hun bus dat hen ertoe moest aanzetten om zich een eigen container aan te schaffen, hoewel ze hun afval tot dan toe gezamenlijk aangeboden hadden.
Volgens Art 2 § 1 punt 1. moet : elk gezin dat gevestigd is in een gebouw of een gedeelte ervan, ongeacht of zij huurder of eigenaar zijn zich een container aanschaffen.
Dat lijkt ons logisch, maar  nu komt het: wat is een gezin ? Het artikel zegt: onder “gezin” wordt verstaan: een enkelvoudige of collectieve eenheid, bestaande uit één persoon die alleen leeft of uit een vereniging van twee of meer personen, die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn en dus gezamenlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.
Onlangs werden er aanmaningen verstuurd en daarom vragen wij ons af: waarom moet een inwonende ouder, zelfs van boven de 80 jaar, aangemaand worden om zich een eigen contrainer aan te schaffen? Moeten inwonende zonen of dochters van boven de 21 j. aangemaand worden? Moeten gescheiden partners die nog tijdelijk op hetzelfde adres vertoeven aangemaand worden? En zijn er hier al schepenen en raadsleden aangemaand om een aparte container te nemen voor hun enkelvoudige eenheden?

Punt 18: GEMEENTEHUIS KOELING OP VERLUCHTING VERBOUWING

Duizend bommen en granaten, wat onder een slecht gesternte start komt nooit meer goed.        
De defecten aan deze ‘visbak’ hebben ons al handenvol geld gekost en ‘t trekt nog op niks.
We blijven maar geld ophoesten, of moet ik zeggen ‘uitzweten’, om aan alle mankementen te verhelpen, maar misschien weet Repelsteeltje hier wel raad met deze moderne ‘brol’.                 

Heeft er al iemand de optelsom gemaakt van alle bijkomende kosten? Vandaag alweer 21.780 € voor koeling, vorig jaar 10.224,50 € voor een zonnewering achteraan. Conclusies?  Ik heb jaren gewerkt in vooroorlogse gebouwen die schoon, ruim, luchtig en licht waren, niet te koud in de winter en koel in de zomer. Dit had alles te maken met hun ontwerp en de gebruikte materialen. Volgens een autoriteit als Scruton* moet een architect zijn ‘kunstwerk’ eerst inpassen in de bestaande omgeving, vervolgens aanpassen aan de behoeften en tenslotte zijn bedoeling uitstralen in schoonheid (mijn woorden). Geen dezer doelstellingen werd hier gehaald, dus voor ons bestuur een dikke buis over de ganse lijn voor deze loodgieterij van de onderste plank.

En à propos, heeft er al iemand zijn antwoord klaar op mijn vragen over de Riddershoeve?  
                                                                                                                                  

Omdat zijn voorganger zo gevat en bondig is geweest meent Albert nog net de tijd te hebben om een kort stukje voor te lezen uit de werken van Scruton.
(Wie nog nader wil kennis maken met schrijver en filosoof Scruton kan hieronder het YouTube-filmpje bekijken)

* Roger Scruton     Waarom cultuur belangrijk is.  

Architectuur is de spiegel waarin een beschaving zichzelf bekijkt, en ze vormt bovendien de meest veelzeggende illustratie van wat de cultuur van verwerping voor het leven van de gewone man nu echt heeft betekent.
Drie millennia lang oriënteerden westerse bouwers zich op hun voorgangers; ze respecteerden de tempelarchitectuur van de Ouden, verfijnden haar taal en pasten haar aan aan het Europese landschap op subtiel gevarieerde, volstrekt memorabele en bovenal menselijke manieren.

Toen dook plots Le Corbusier op. Hij wilde Parijs ten noorden van de Seine tot de grond toe afbreken en alle mensen in glazen dozen stoppen. En in plaats van deze charlatan af te doen als de gevaarlijke gek die hij werkelijk was, haalde de wereld der architectuur hem binnen als een visionair, nam ze de door hem gepropageerde ‘nieuwe architectuur’ enthousiast over – hoewel dat geen architectuur was, maar een recept om glasplaten aan stalen bakken te hangen – en begon ze de mensen ervan te overtuigen dat het niet langer nodig was om de dingen te leren die architecten vroeger plachten te weten. Zo werd de moderne beweging geboren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NUTTELOZE BRIEVEN VERSTUREN

Lutgard Mertens: "stop nutteloze kosten!"Onder punt 9 'Aanpassing Belastingreglementen' neemt ons raadslid Lutgard Mertens (VB-Vlott) de gelegenheid te baat om te protesteren tegen het spilzieke versturen van talloze brieven aan bewoners die geen vuilniscontainers gebruiken (b.v. bewoners van zorgflats).

Met weken verschil worden er maar voort aanmaningen verstuurd terwijl ondertussen al duidelijk gebleken is dat de stellingname van ons bestuur in de brieven niet klopt!

Ons raadslid dringt erop aan om deze nutteloze geldsmijterij onmiddellijk te staken.

 

 


NIEUWE OVERKAPPING BUSHALTE

De bushalte Paalstraat - Theofiel van Cauwenberghslei is aan een nieuwe overkapping toe.

Ons raadslid Koen Dillen (VB-Vlott) vraagt of de reclame niet mee kan betalen...

Groen! raadslid Eric de Swaef spreekt zijn voldoening uit over het feit dat de fietsenstalling mee zal overkapt worden.

Schepen Maarten de Veuster (CD&V-NVA) stelt nieuwe en 'degelijke' fietsrekken in het vooruitzicht.

(Nu, Maarten, zóóó slecht zijn die roodwitte fietsenhouders in de Paalstraat ook weer niet. Het is inderdaad even wennen bij de eerste ingebruikname maar dat ze regelmatig een veeg krijgen van slordige autobestuurders is niet de schuld van die fietsenhouders.)


ALLOCHTONE BOOMSOORT BLIJFT FAVORIETEric de Swaef stelt inheemse eik voor.

Dat wordt natuurlijk eentonig om altijd maar te moeten melden dat ons bestuur haar eigen richtlijnen niet naleeft. Ook nu weer bij de behandeling van punt 23 "Weg- en Rioleringswerken Grote Singel" bleek ons bestuur opnieuw te kiezen voor de Turkse eik of moseik (Quercus Cerris).

Groen!raadslid Eric de Swaef (foto rechts) stelde voor toch maar te opteren voor de inlandse zomereik (Quercus Robur) en vroeg de stemming. Onze VB-Vlott-fractie steunde dit groen!e voorstel voor inheems plantgoed maar moest de duimen leggen voor de meerderheid die eensgezind (en tegen hun eigen uitgebazuinde principes!) blijft voorrang geven aan uitheemse boomsoorten.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) verdedigde de keuze voor de allochtone moseik met verve in een uitvoerig betoog. Nadien hebben we eens in ons haar gekrabt en ons afgevraagd wat deze handige advocaat ons nu eigenlijk weer had opgedist.... gebakken lucht.
En voor de rest 'paraplu': meneer volgt het advies van zijn deskundige ambtenaar.

 

Gerd Adriaensen verdedigt de keuze voor uitheemse eik.

Veel geblaat maar weinig wol met deze pleitbezorger voor uitheemse boomsoorten.

 

Tussen twee haakjes: toch wel opvallend hoe vlot er voor de Groen!e oppositie uitzondering wordt gemaakt op de regel die volgens voorzitter Valkeniers zegt dat er ter zitting geen nieuwe amendementen mogen ingediend worden!
Dat blijkt dus alleen verboden te zijn voor leden van VB-Vlott. Van discriminatie gesproken!

Hoor hier de voorzitter het zelf met veel omhaal verklaren op de zitting van 20 maart 2008.


 

 

Die sakkerse belhamels met hunne Scruton, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen!

 

puntjeszuigers

 

Gelukt!
Tussen de waterflessen door toch een kiekje kunnen nemen van schepen Vera Smets (CD&V-NVA) terwijl ze toelichting geeft bij de gemeentelijke begrotingswijziging.

Merk tevens dat de met veel bombarie aangekondigde 'DrinkWater'-actie niet aanslaat bij de raadsleden... zij blijven flessenwater drinken i.p.v. kraantjes-water.

VeraSmets

 

 

Schepen Kurt Vermeiren neemt zijn Rode-Kruis-sticker in ogenschouw.

 

 

Schepen Kurt Vermeiren (SPA) raakt niet uitgekeken op zijn pas gekochte steunbiljet van het Rode Kruis.

 

Gunter de Bock en Frank Dillen

Een idyllisch tafereeltje: VLD- en SPA-neuzen die hier in dezelfde richting wijzen......

 

Aan advocatenuitleg geen gebrek!

Schepen van ruimtelijke wanorde geeft hier commentaar bij punt 25 over de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

De moeite waard om dit fragmentje even te beluisteren.

 


 

Toemaatje:

Stilleven modern aardappelveld

Stilleven: Modern aardappelveld