ZITTING 27 NOVEMBER 2003

Vandaag 3 sprekers. Onze nr. 32 krijgt gezelschap van de heren Jan Torfs en Tom Schoonbaert. Beide heren worden uitvoerig in de watten gelegd met ellenlange uitleg en verduidelijking terwijl nr. 32 kan opkrassen met een kort antwoord op een vraag die niet gesteld was.

Nou ja, het ging dan ook over ‘ontbeenderen' (=het opgraven van stoffelijke resten om ze in een centrale knekelput te dumpen) en dat ligt erg ongemakkelijk bij onze bestuurders.

Punt 24:
BIJKOMENDE WERKEN ONTBEENDEREN PARK M

Eerst probeerde onze nr. 32 nog even de ethische problemen rond deze barbaarse werkwijze te belichten, maar zoals we reeds weten uit de zitting van juni l.l. raakt dit de koude kleren van onze Schotense bewindslui in genen dele. Een meewarig ‘ we kennen uw standpunt terzake zo langzaam aan wel' was de enige reactie die te noteren viel.

Dan maar een meer technische vraag.

ONZE VRAAG: Tussen overblijvende zerken en langs smalle paadjes met ‘n graafmachine her en der diepe putten graven, dat is toch onverantwoord. Wie gaat hier opdraaien voor de kosten veroorzaakt door beschadigingen en (latere) verzakkingen?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Dan maar eens een financiële vraag riskeren.

ONZE VRAAG: Waar komt dat ongelooflijke prijsverschil vandaan tussen de voorgestelde 74.500 euro in het aanbestedingsdossier en de luttele 15.453 euro, het bedrag der toewijzing? (En die 74.500 euro ligt inderdaad in de lijn der kostprijzen van vorige ontbeenderingen ‘94 & ‘98).

Hoe kan die firma (dezelfde nota bene) deze werken nu plots voor 1/5 van de prijs uitvoeren?

Was het wel verstandig bij de vorige ontbeenderingsronde in 1998 ons voormalig raadslid Albert Leenaerts uit te lachen en te beschimpen omdat hij dit muffig dossier grondig had uitgespit en de ermee gepaard gaande geldklopperij van ettelijke miljoenen frank klaar en duidelijk aan de kaak stelde?

ANTWOORD: (van de heer burgemeester)

De prijs der bijkomende werken is perfect in overeenstemming met de prijs van het hoofdwerk. (punt)

En daar zit je dan voor Piet Snot, je mag niet eens je vingertje opsteken om te melden dat onze edelachtbare een niet gestelde vraag beantwoordt.

Pikant detail: In de toelichtingnota bij punt 24 staat zonneklaar dat de ontbeenderingsfirma had gevraagd de werken uit te stellen tot na november. Dit terwijl de firma met haar barbaars werk reeds half november was gestart! Uiteraard was ons bestuur ook rats ‘vergeten' geïnteresseerde raadsleden, zoals beloofd, te verwittigen bij de start der werken.

Resultaat: Vlaams Blok flink bij de neus genomen en kompleet de kluts kwijt. Nog voor ze terug goed en wel bij hun positieven waren had handige Harrie het punt reeds afgehamerd en had het Blok deze ontbeendering mee goedgekeurd!!

Jongens, trek met zo'n soldaten ten strijde....