Incidentje bij het spreekrecht.


1. De voorzitter van de gemeenteraad (Paul Valkeniers, VLD: zie foto) meende ons er nogmaals op te moeten wijzen dat we bondig moesten zijn en de tijd niet mochten overschrijden. Dit wordt een afgezaagd verhaal en vermits wij de toegestane tijd de laatste jaren nog nooit hebben overschreden, maar andere sprekers soms wel, komt dit eerder neer op een negatieve sfeerschepping dan op een vaderlijke vermaning.Voorzitter Valkeniers in de clinch met Belhamel

Temeer omdat diezelfde voorzitter de bevraagde raadsleden en schepenen er dan weer niet aan herinnert dat ze ook nog moeten repliceren op onze tussenkomsten. Dat heeft onze belhamel hem ook duidelijk gemaakt waarop hij een discussie aanging, want blijkbaar is de verkiezingsnederlaag hard aangekomen en dat beetje zout in de wonde met de interventie van Ann Pycke liet zijn potje overkoken.

Hij sprak van insinuaties, terwijl het in wezen constataties waren, zo goed is mijn Latijn nog wel om dit onderscheid duidelijk te kunnen maken. Toen ging de voorzitter helemaal door het lint en sprak ervan om deze belhamel manu militari uit de zaal te laten verwijderen door de politie want ik had niet het recht om te antwoorden toen hij met mij de discussie aanging. Nochtans wil "di-" zeggen, met twee, tussen twee. Anders wordt het een monoloog, wat natuurlijk handig is als ge een grondige discussie uit de weg wilt gaan.

In vroegere tijden stond de functie van Nar hoog in aanzien, hij mocht de dingen zeggen zoals ze waren, ook de latere Belleman kon zich al eens wat vrij-spraak veroorloven, maar blijkbaar is dit aloud democratisch gebruik hier ten onzent wat in de verdrukking gekomen.


2. Onze Belhamel werd ook uitgedaagd om aan de verkiezingen deel te nemen. Mogen wij er de geachte heer voorzitter en VLD-er op wijzen dat onze Belhamel met een eigen lijst 'Anders' 10 jaar geleden 1.054 stemmen wist te vergaren en dus door de Schotense kiezers zeker niet werd afgestraft, maar wel door het onevenredige Imperiali-kiessysteem waardoor ook de VU-ID met 1045 geen enkele zetel bekwam terwijl we er samen in kartel 2 zouden hebben gekregen.


3. Wat de kiesverrichtingen van 13 juni betreft, volgende vaststellingen: In buro 67 stond een dame met een zwart T-hemdje en de letters BEGELEIDER. Er kwam een jong gezin aan met een wat oudere man met looprek. Deze dame vroeg of zij hem begeleidden, "ja", dan vroeg ze of zij op hetzelfde adres woonden en toen dit niet het geval bleek te zijn werd politica Ann Pycke erbij gehaald om met die meneer in het stemhokje te verdwijnen. Ik tikte op haar schouder en toen zij verscheen zag ik dat zij met de pen in de hand stond en op het scherm stonden de partijen in beeld. Op mijn vraag bevestigde zij mij dat zij de begeleidster was. Vreemd en volgens mij niet correct. We vragen ons ook af of hiervan melding werd gemaakt in het PV der kiesverrichtingen.

Wij hebben dit voorval gemeld aan de centrale telefoon betreffende kiesovertredingen. 

Albert.

(Gemeenteraad 24/06/2010)

TERUG