ZITTING 30 SEPTEMBER 2010

Voorzitter Valkeniers is vandaag goed gemutst en uiterst vriendelijk, het komt dan ook niet tot verdere bekvechterij met de eerste spreker belhamel Albert Leenaerts. Onze Albert krijgt zelfs een complimentje omdat hij zijn aanvraag zo duidelijk leesbaar uitgetikt heeft.

Belhamel aan het woord:

Punt 15: LEVEREN VAN TIJDSCHRIFTEN EN ANDERE PERIODIEKE PUBLICATIES 2011

Geachte raadsleden, loontje komt om zijn boontje.

Men vraagt u hier vandaag om “het leveren van tijdschriften en andere periodieken, tijdens het dienstjaar 2011 aan de bibliotheek”, goed te keuren, wellicht voor het pluspunt: tevreden lezers, maar helaas, er zijn ook óntevreden lezers, namelijk diegenen die spijtig genoeg alweer een jaar langer verstoken moeten blijven van het genoegen hun 't Pallieterke te mogen lezen.
Erg is dat, zeer erg, maar nu hebben we hier minstens een flinke stok achter de deur: 25.000 €, al of niet goed te keuren door deze gemeenteraad.

Allicht wenst L.R. ( en dit staat niet voor Links-Rechts) haar tevredenheid uit te drukken over deze geijkte werkwijze, maar het voorwerp van haar opdracht in deze kwestie is om de levering van deze periodieken te begeleiden voor haar opdrachtgevers, in casu de gemeente Schoten, wat lezen we immers: “het bestuur kiest” (Hallo Schepen van Vlaamse aangelegenheden) terwijl “de leiding voor de uitvoering van de levering zal gebeuren door de leidend (sic) ambtenaar mevrouw Lut Roelens (oei, nu heb ik haar naam genoemd als dat mij maar geen reprimande oplevert van onze Voorzitter).

In de bijgevoegde inventaris vinden we zum Beispiel: Der Spiegel, Vrede, Vrij Nederland (La Libre Belgique vonden we niet terug, spijtig voor die ene koene lezer) en in de brief van L.R. staat ook dat alle jaartallen ‘2010’ eenvoudig vervangen worden door ‘2011’, jaja, maar zo geraken we nooit aan ons ’t Pallieterke voor mensen met een goed hart en een slecht karakter.

Na een interne reorganisatie worden de tijdschriften nu opgevolgd door G.D.S. en niet meer door C.G.
Onze vraag: heeft dit invloed op de voorkeur of heeft die opvolging daar niks mee te maken? Hopelijk verbetert er wat ten goede zodat we in de nette Karel van Isacker S.J.- leeszaal van onze rode Braem-bibliotheek voortaan gemoedelijk ons ’t Pallieterke kunnen lezen.

Wat ben ik blij dat mijn exposé van vorige zitting blijkbaar niet overal in dovemansoren is gevallen zodat er ook verbanden kunnen gelegd worden met “Mijn land in de kering”, “Twintig eeuwen Vlaanderen”, “Mens en tijd” en het “Land der dwazen” tegen de milieuverloedering opdat ook de groenen er zich mee zouden kunnen verzoenen, mogelijk denken zij hierbij aan zijn peterschap van het Actiecomité Doel 2020.

Om de socialisten mee te krijgen: hij schreef ook het met de Camiel Huysmansprijs gelauwerde werk “De Antwerpse dokwerker”, terwijl de CD&V zich kan bezinnen over zijn “Ontwijding”.
Want zeg nu zelf : de benaming ‘Braembibliotheek’ haalde amper 15 Ja-stemmen, dit schreeuwt toch om een recht-s-zetting wilt ge de kerk in het midden houden. Geïnteresseerd? , lees dan ’t Pallieterke Nr. 35 , 65ste jaargang van 1 september 2010, ge zult er in zekers en vast terugvinden waarom wij zo fier mogen zijn op Karel van Isacker S.J.

Punt 16: AANKOOP BOMEN

Beste natuurliefhebbers, de gestadige drup holt ‘n steen uit, zelfs den dikste keikop, dus…
Waarom werd er alweer niet gekozen voor louter streekeigen bomen? Zij vinden hier een geschikt milieu, een aangepast klimaat met veel regen, een arme Kempische zandgrond, en hebben vaak eeuwenlang resistentie verworven tegen de alhier meest voorkomende plagen.
Hebt gij u trouwens al eens afgevraagd in welk moeras ge die Quercus Palustris gaat planten? Of die Tilia tomentosa uit de Balkan waartegen trouwens nóg twee argumenten pleiten, namelijk de schadelijkheid voor onze inheemse bijen die het al zo zwaar te verduren krijgen en het gebruik ervan door de Sansculotten als ‘Vrijheidsboom’. Eén zo’n exemplaar op de millennium-rotonde vinden wij al meer dan genoeg om te dienen als toekomstig ornament voor een Boerenkrijg-monument waarbij een Schotense Brigand de bijl aan zijn wortels legt.


Volgende spreker is onze 'numero'.
Wat zijn 'betrokkenheid' betreft vond voorzitter Valkeniers het blijkbaar een beetje vreemd dat een gepensioneerde het jeugdbeleidsplan komt becommentariëren… maar ja, meneer Vereyken is nog een eerste jonkheid… onze nr. 32 kon niet nalaten de voorzitter te bedanken voor het compliment. Hier gaat hij dan:

Punt 7: JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013

Er komt blijkbaar geen eind, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, aan de problemen rond de opstart van een jeugdwebstek in Schoten.
Op bladzijde 42 onder punt 17 lezen we dat het belangrijk is de webstek van jeugdraad Schoten te optimaliseren en te onderhouden… maar of die webstek nu uiteindelijk on line is geraakt komen we niet te weten, ik heb in ieder geval geen URL gevonden.

We zijn echt benieuwd wat onze jeugd ervan terecht zal brengen met die dure software geschonken door een bestuur dat anders prat gaat op promotie van open en waar mogelijk(!) vrije Europese software.

Verder komen we via het verslag van de jeugdraad van 7 september nog te weten dat er tijdens de voorbije zomervakantie niet het verhoopte werk in de site is gestoken…. nu de fut er al uit?

Hier vernemen we ook dat er een werkgroep actief is rond deze webstek en dat er meerdere webdesigners aan de slag zijn… mensen toch: dat gaat een zware bevalling worden.
En dan moet de noodzakelijke opvolging nog verdeeld worden tussen jeugdraad en jeugddienst.
'k Zou zo zeggen: veel succes, jongens en meiskens!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Is er ook nog een graffitimuur gepland, zie bladzijde 63 van dit plan.
Ver weg van andere muren en gebouwen zou ik zo aanraden want deze hobby kan soms vlot (met één T) uitzwermen.

Voorts zou ik ten zeerste afraden ter ondersteuning van dit graffitiproject (zoals aangekondigd onder punt 34 - acties) tatoeageshops in te schakelen.
Als verantwoordelijk bestuur kunt u dat soort shops best ver weg houden van de jeugd: daar zijn al genoeg onherstelbare flaters begaan in een bui van onbezonnenheid!


Punt 18: AANKOOP BOMEN

Blijkbaar heb ik niet goed gezocht, maar een lijstje met aan te schrijven boomkwekers heb ik niet kunnen vinden. Mogen we hopen dat er ditmaal wel degelijk adressen tussen zullen zitten uit Schoten en omgeving?
Die bleken namelijk bij een vorige prijstoetsing van een fractievoorzitster schandalig goedkoper dan de preferente leveranciers van ons bestuur.

Ik dank u.


De schepen van jeugd, Maarten de Veuster (CD&V-NVA), zal tijdens de Maarten de Veuster antwoordtbehandeling van het punt 7 uitpakken met "goed nieuws voor onze spreker" met de bewering dat de problemen rond de jeugdwebstek nog dit najaar zouden opgelost geraken en de webstek dan on line kan komen.

Bedankt Maarten voor de reactie, toch één lid van het college dat 'zijne wereld' (en de reglementen!) kent.

Harrie Hendrickx lacht....

 

Zoals reeds gezegd hierboven is de voorzitter goed geluimd vandaag.
Met tussendoor een kwinkslag slaagt hij erin zelfs bij zijn burgervader (foto) een lach te ontlokken!

 

 


Maria GysenVERVOLG VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES

Maria Gysen (CD&V-NVA) leest een toelichting voor bij de werking van de intercommunale Cipal.

 

 

 


Annelies Verlinden

Annelies Verlinden (CD&V-NVA) is blijkbaar nog niet helemaal klaar met haar verslagen (Igean dienstverlening alsook Igean milieu en veiligheid) maar belooft die schriftelijk te zullen bezorgen en volgende maand toelichting te verstrekken.

 

 

 


NOG STEEDS GEEN PALLIETERKE IN DE BIB

En dit ondanks een unaniem verzoek van de gemeenteraad.
Ons VB-Vlott-kartel heeft zich uit protest dan ook onthouden bij punt 15 "Leveren van tijdschriften en andere periodieke publicaties 2011".


AANKOOP BOMEN

Patrick Verlinden (Onafhankelijk) sluit zich aan bij de oproep uit het publiek voor inheems plantgoed.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) verschuilt zich achter het advies van de milieudienst....Jacky van den Broek

Jacky van den Broek (VB-Vlott / zie foto) neemt de gelegenheid te baat om te wijzen op de veelvuldig voorkomende beschadigingen aan laanbomen tijdens de maaibeurten.

Voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) pleit voor 'diversiteit' bij de bomenkeuze.

Over de prijzen of de aan te schrijven kwekers (het bestuur opteert voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) wordt met geen woord gerept.


KLEINE BUREAUMATERIALEN

Een bloknoot b.v.: inderdaad klein maar het onderzoek naar de voorwaarden waaraan die levering voor de gemeentediensten dient te voldoen is zonder meer 'groots' te noemen:

Komen de volgende milieugevaarlijke stoffen voor?

(1) formaldehyde (> 1 mg/dm2 papier)

(2) glyoxal

(3) optische bleekmiddelen, EDTA of DTPA in de papierpap

(4) pigmenten of kleurstoffen mogen geen bestanddelen op basis van koper, lood, chroom, nikkel en aluminium bevatten en mogen niet meer dan 20 ppm cadmium of 4 ppm kwik, lood, cadmium of chroom bevatten

(5) synthetische polymeren, lijmen, coatings of kleurstoffen die te boek staan als kankerverwekkend, ziekteverwekkend of giftig voor de voortplanting volgens de richtlijn 67/548/EEG

(6) solventen ethyleendiamino tetra-azijnzuur (EDTA) of di-ethyleen penta-azijnzuur (DTPA)

Een simpele bic ofte kogelpen ontsnapt ook niet aan een grondige doorlichting:

Bevatten de plastic onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram de volgende brandvertragende stoffen:

decabroomdifenyl; mono-, di-, trio, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- en decabroomdifenylether;

gechloreerde paraffines met een ketenlengte van 10-13 C-atomen en een chloorgehalte van meer dan 50 gewichtsprocenten.

Of bevatten ze brandvertragende stoffen of preparaten van stoffen waarvan één van de volgende risicozinnen kunnen gelden (Richtlijn 67/548/EEG)  R45, R46, R5O, R5l, R52, R53, R60, R61 of een combinatie hiervan?

Weldra de aanwerving van een scheikundige om nog veilig kleine bureaumaterialen te kunnen aanschaffen?


VLOT

Het goedkeuren van de agendapunten verloopt erg vlot vandaag.
Slechts de punten 15 (levering tijdschriften bib) en 18 (aankoop bomen) geven aanleiding tot enige vorm van oppositioneel stemgedrag.

De overige stemmingen resulteren allemaal in een eenparige goedkeuring.


LEESZAAL 'KAREL VAN ISACKER S.J.'

Ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) pleit in een toegevoegd agendapunt om de leeszaal in de Braembibliotheek de naam te geven van de onlangs op hoge leeftijd overleden jezuïtenpater Karel van Isacker.
's Mans verdiensten werden reeds ruim in de verf gezet door onze spreker Albert Leenaerts.(kijk hierboven bij het spreekrecht)

Het voorstel werd niet onmiddellijk afgeschoten maar wordt doorgestuurd naar de beheerraad van de bibliotheek waar het eerst besproken zal worden.


LEO MOESKOPS NEEMT AFSCHEID

Leo Moeskops verlaat gemeenteraadOp het einde van de openbare zitting kondigt Leo Moeskops (VB-Vlott) aan dat hij morgen in het huwelijksbootje stapt, naar Brecht verhuist en wat meer van het leven gaat genieten...

Wij wensen ons raadslid Leo nog veel mooie dagen en danken hem voor de jarenlange aangename samenwerking.

Het ga je goed, Leo!

 

 


LUDIEK TOEMAATJE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player