ZITTING 26 JUNI 2008

in het zonnetje...
De junizitting baadt ook dit jaar de eerste kwartieren in een laat zomerzonnetje.
Even later vallen we dan terug op die triestige en erg zwakke spaarlampverlichting.

Het spreekrecht wordt vandaag ingevuld door onze 2 traditionele sprekers. Nr. 32 bijt de spits af.

Punt 20: Aankoop Bomen

Opzienbarende beterschap valt er te bespeuren, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, als we kijken naar de gebudgetteerde bedragen voor de aankoop van bomen.

Waar er vroeger soms het tien- tot twintigvoudige van de catalogusprijs werd gebudgetteerd en veelal nog betaald ook, is dit nu teruggevallen tot slechts het dubbele… misschien nog enkele jaartjes geduld oefenen om eindelijk tot normale toestanden te komen? ’t Gaat traag en moeizaam (traagzaam om het met Gezelle te zeggen) maar soit, we zijn op de goeie weg.

Nu herinneren we ons allemaal ongetwijfeld de warme oproepen - en dito reglementen - die ons bestuur in het verleden ten behoeve van de Schotenaar heeft gelanceerd met richtlijnen om enkel nog inheemse en niet-cultivar bomen aan te planten: u weet wel vanwege de lagere kostprijs en de hogere weerstand tegen plagen en klimatologische omstandigheden.

We overlopen het lijstje even ter toetsing.
Van de 5 aan te schaffen boomsoorten zijn er 3 uitheems

De Liriodendron Tulipifera, tulpenboom, afkomstig uit Noord-Amerika.
De Tilia Tomentosa of zilverlinde, inheems van Hongarije over Noord-Turkije tot West-Oekraine.
En de Prunus Eminens ofte steppenkers die zijn thuis heeft in Siberië en Oost-Europa.


4 van de 5 zijn daarenboven ook nog cultivars (te herkennen aan de ras- of variëteitsnaam tussen 2 kapjes)
Alle 5 de bomen dus flagrant in tegenstelling met de eigen aanbevelingen… ’t is maar om de geachte toehoorders er attent op te maken dat er hoognodig voor wat meer overeenkomst mag gezorgd worden tussen woord en daad van ons bestuur.

Ik dank u voor uw aandacht.

Straks tijdens de behandeling van dit punt 20 in openbare zitting zal ons college bij monde van schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) reageren op deze opmerkingen, wat erg uitzonderlijk is. Waarschijnlijk omdat ook ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) vragen formuleerde bij dit bestek voor de aankoop van bomen. Lees onze berichtgeving en commentaar hieronder in de bruine tekst.

Vervolgens neemt onze Vlott-voorzitter Albert Leenaerts het woord:

Punt 11: Aanpassing politiereglement op het recyclagepark

Geachte Raadsleden, nu de rust op het recyclagepark is weergekeerd, neemt de onrust wel zienderogen toe in de Schotense huiskamer, want de gemeente heeft een nieuwe belastingsader aangeboord: het huisvuil.
Voor  plastic flessen en flacons, metalen verpakking, spuitbussen voor voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en verpakkingen moet reeds worden betaald.

En nu wordt de (ver-)bouw aangepakt.
Als voortaan ook houtafval en zand in de hoeveelheid bouw- en sloopafval worden begrepen, dan wordt het haast onmogelijk om zelfs bij de geringste verbouwing alles in één beurt op het containerpark aan te leveren.
Daarom zouden wij willen voorstellen om de formulering te veranderen in bvb. 3 m³ per kwartaal, wat op hetzelfde neerkomt maar toch handiger is voor de (ver-) bouwers... of mag dat de bedoeling niet zijn?

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) zal straks meedelen dat die 3 m³ per kwartaal logistiek echt niet haalbaar is. Ons Vlott-raadslid Ann Boden merkte nog op dat 3 m³ per 3 maand helemaal geen slecht idee is en zelfs in dit geval van bouw- en sloopafval de praktijk van de "kaart van buurman even lenen" zou kunnen terugdringen...
Het bleef logistiek niet haalbaar.

Bijkomend punt 2: ’t Pallieterke

Wat niet lachend kan gezegd worden is de waarheid niet, deze gevleugelde woorden van Pallieter werken hier blijkbaar weinig inspirerend.

Hoe is’t mogelijk dat zo’n akkefietje als" ’t Pallieterke in de bibliotheek" niet opgelost geraakt?
En daar hebben wij een Schepen van Vlaamse Aangelegenheden voor.
Staat de politiek hier machteloos tegenover de ambtenarij? Wie gelooft die mensen nog.
Twee minuutjes politieke moed. Mensen met haar op hun tanden... of vindt ge die alleen nog maar in de oppositie?

Tijd voor een tabula rasa.


GRATIS LEEUWENVLAG VOOR DE RAADSLEDEN

Bij de start van de openbare zitting vroeg onze fractieleidster Marie-Rose Morel het woord  om  even te verduidelijken dat de leeuwenvlag die ieder raadslid op zijn zitplaats vond wel degelijk een geschenk was en ze drukte de hoop uit dat deze vlaggen op 11 juli zouden mogen wapperen….
Na de zitting zal de SPA verbouwereerd de vlaggen teruggeven.

Teneinde straks in een zelfstandig Vlaanderen overeind te kunnen blijven,  zal die socialistische partij in Schoten duidelijk nog aardig wat water in haar belgicistische wijn moeten doen.

Gelukkig was onze VB-Vlott-fractie weer erg actief met opmerkingen en interpellaties zodat het luisteren geblazen was voor de leden van de meerderheid en er niet bijster veel gelegenheid overbleef om een tukje te doen... maar kom: toegegeven, het was vrij warm.

BOYCOTTERS OVER DE HEKEL GEHAALD

Tussendoor herinneren onze VB-Vlott-raadsleden hun collega's er wel eens fijntjes aan dat ze in maart 3 speciale gemeenteraadszittingen geboycot hebben. Een sierlijke formulering dienaangaande noteerden we uit de mond van onze fractieleidster Marie-Rose Morel:

" We hebben u helaas moeten missen in ons midden tijdens die bewuste zitting..."


Stembriefjes opgehaald door de secretaris. en tellen maar
CD&V-raadslid Erik Block neemt ontslag uit de raadscommissie 'vrije tijd' en uit de GECORO. De aanduiding van vervangers dient bij geheime stemming te geschieden. Onze secretaris doet haar ronde met de urne en schepen Adriaensen is behulpzaam bij het tellen van de uitgebrachte stemmen.

DURE BOMEN ?

Neen, althans volgens schepen Adriaensen die beweert dat deze 30.000 euro (van artikelnr. 425/734-60) niet alleen gereserveerd is voor de bomen in de wijk Filippus en die bij het nieuwe politiecommissariaat, want er dienen dit jaar waarschijnlijk nog bomen aangekocht. Dit budget zou wel degelijk voorzien zijn in het kader van de milieu- en groendienst die elk jaar bomen dienen te vervangen verspreid over het ganse grondgebied.
We herinneren ons echter nog de tijd dat dergelijke bomenbestekken per project werden gebudgetteerd en de (schandalig hoge) prijzen per stuk er gewoon naast stonden. Als dat nu veranderd is... des te beter !

Zich vervolgens naar onze spreker in de tribune richtend verklaarde de schepen dat de bomen met zorg en deskundigheid werden uitgekozen. De hele operatie is verlopen volgens het gemeentelijk bomenstructuurplan d.w.z. met wijkoverleg en adviezen van de eigen milieudienst en van onze bomenspecialist Joke Ossaer die o.m. opteerde voor 12 cultivareiken op het pleintje van St- Filippus.

Schepen Adriaensen moet wel toegeven dat er in het bomenstructuurplan sprake is van de voorkeur voor inheemse soorten... "tenzij het niet anders kan" aldus onze gewiekste advocaat "dan kiezen we cultivars aangepast aan de omgeving..."
Bemerk hoe 'uitheems' en 'cultivar' hier meesterlijk door elkaar geklutst worden om tot een voor leken aanvaardbaar antwoord te komen...

Onze waardering: zeer goeie advocaat, gebuisd als schepen.


'T PALLIETERKE UND KEIN ENDE

De eenparig goedgekeurde wens van de gemeenteraad om het Pallieterke op te nemen in de rekken van onze bibliotheek wordt aldaar gewoon genegeerd. Normaal dat ons kartel dit onderwerp opnieuw op de agenda zet en uitleg vraagt: onze fractieleidster port schepen van Vlaamse aangelegenheden aan om uit zijn schelp te komen. Beluister hier onze klankfragmentjes.


nog even doorbijten en de laatste zitting voor de vakantie zit erop

Met nog een laatste kiekje van enkele fluweelzitters sluiten we onze commentaar op deze gemeenteraad.
Begin september zijn we opnieuw present.


DE BELHAMELREDACTIE WENST AL ONZE INTERNAUTEN EEN AANGENAME EN VERKWIKKENDE VAKANTIE TOE.
TOT IN SEPTEMBER !

TERUG NAAR STARTPAGINA