ZITTING 12 MAART 2008

Op deze door de oppositie (VB-Vlott) samengeroepen zitting dagen geen leden van de meerderheid op. Alleen de voorzitter en secretaris komen onze VB-Vlott mandatarissen vervoegen om 20 u.
Onze nr. 32 krijgt het woord vóór de zitting officieel geopend wordt. Hij behandelt kort en bondig punt 3.

Punt 3: 't Pallieterke

Opmerkelijk, geachte voorzitter en raadsleden, dat er in een gemeente met haast 200 tijdschriften, weekbladen en magazines in de rekken discussie nodig is over opname van één der meest markante weekbladen van Vlaanderen.

Inderdaad 't Pallieterke houdt het hoofd boven water zonder overheidssteun, de bladspiegel wordt niet overwoekerd door reclame zoals in het merendeel der overige weekbladen. Tevens wordt er satire gebracht, ook al niet erg verbreid bij de concurrentie... en toch wordt het Pallieterke niet waardig bevonden om de bibrekken te sieren in Schoten! Dit is discriminatie van het zuiverste water.

Ik dank u voor uw aandacht.


STERIEL DOVEMANSGESPREK

Voorzitter Valkeniers had van het college duidelijk de opdracht meegekregen geen duimbreed maneuvreerruimte te gunnen aan de oppositie. De zitting gleed dan ook snel af naar een welles-nietes spelletje.

Totaal naast de kwestie meende de voorzitter ook zijn oordeel te moeten geven over de wijze van oppositie voeren van het kartel VB-Vlott (niet constructief genoeg!). Er zou nog een heel lange weg af te leggen zijn voor het Vlaams Belang, zowel in Schoten als op de andere bestuurniveaus, alvorens aan mee besturen te kunnen denken. Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel diende hem prompt van antwoord. <<< klikken om te luisteren


Ieder VB-Vlott-raadslid had had zijn eigen 'goed doel' meegebracht om zijn / haar penning een nuttige bestemming te geven.

Hier op de foto het dierenasiel Schoten.

ieder raadslid zijn goed doel: hier het dierenasiel

Na de zitting was onze fractieleider nog zo vriendelijk om speciaal voor onze bezoekers een korte toelichting te geven bij deze extra gemeenteraad. Klik hier om de video te bekijken.


 

Een tekening zegt soms meer dan woorden...

De omstreden uitbetaling der toelage voor SportOase van zo'n half miljoen euro hier even in beeld gezet. (punt 1)