ZITTING 31 MEI 2007

Ons kartel is erg vasthoudend en heeft de BHV-motie (die vorige zitting door de bestuurspartijen werd afgewezen) opnieuw op de agenda geplaatst!
Vóór de zitting werd bij de ingang door Voorpost een groot BHV-spandoek ontrold. Tijdens de bespreking zelf kwam het tot bitsige woordenwisselingen tussen onze kartelvoorzitster MRM en de edelachtbare 'voltijdse' H.H. (twee 'duwende' kandidaten bij de nakende parlementsverkiezingen).
Vanop de tribune kwamen 2 sprekers aan het woord: Tamara Jegorov over de wenselijkheid van hondenweiden in onze gemeente en Albert Leenaerts over het afgelast bezoek van de Dalai Lama en de invulling van het logistieke kader bij onze politie. Onze beide sprekers waren niet te spreken over de manier waarop hun tussenkomsten werden behandeld tijdens de zitting (met foute beweringen en rond-de-pot-draaierij) en zij reageerden luidruchtig vanop de tribune... wat hun de nodige berispingen van burgemeester en raadsvoorzitter opleverde.
ten tweeden male: SPLITS BHV !!


Onze specialiste inzake hondenweiden, Tamara Jegorov, steekt van wal met een warm pleidooi voor aangepaste voorzieningen binnen de eigen gemeente ten gunste van onze trouwe viervoeters:
Punt 2: Hondenweide    (bijkomende dagorde)

Tamara Jegorov


HONDENWEIDEN – GEEN DADEN, SLECHTS WOORDEN...

In de  « INFO-SCHOTEN » - maart 2000 kon men lezen : «Gemeente wijst hondenweide voorlopig af. De gemeente zal dus voorlopig geen hondenloopweide inrichten. Het schepencollege vindt dat er op het grondgebied van Schoten (de meest groene gemeente van Antwerpen) geen ruimte beschikbaar is voor een hondenloopweide en verwijst de Schotense hondenbezitters voorlopig door naar alternatieven in andere gemeenten. Intussen zoekt men verder naar gepaste ruimte.» Einde citaat.

Ik vraag  mij af, hoe lang deze zoektocht nog blijft duren? Volgens de voorzitster van de dierenasiel Betty Mertens (VLD) werd door de gemeenteraad een werkgroep hondenproblematiek opgericht. Er werden werkbezoeken gepland naar Elsene en naar Den Haag in Nederland.

Onbegrijpelijk, waarom een studiereis naar Elsene organiseren terwijl Brasschaat (met 9 hondenweiden) en Deurne (met 7 hondenweiden) naast de deur liggen? !
En als het dan toch per sé in Nederland moet zijn dan ligt Breda (met het grote Mastbos, waar honden los mogen lopen) toch meer voor de hand dan Den Haag. Het bespaart geld, dat weer in andere projecten kan worden gestoken…

Op mijn vraag aan Betty Mertens of ze haar verkiezingsbelofte niet vergeten was (hondenweide, hondentoiletten, uitdelen van poepzakjes), kwam als antwoord: »Gun de mensen wat tijd. Rome werd ook niet in een dag gebouwd. Geduld siert iedere mens.» En toen werd het stil … 6 lange jaren !

In Brasschaat zijn, verspreid over de gemeente, negen hondenweiden aangelegd waar honden vrij kunnen rondlopen en hun behoefte kunnen doen. Er staan ook automaten met plastiek zakjes om alles op te ruimen. De hondenweiden worden goed benut.
In Deurne vinden we zelfs twee uitgestrekte hondenweiden ( een van 3 ha ).
In Antwerpen tellen we 16 hondenloopzones, in Berendrecht / Zandvliet 6, in Berchem 6,  in Borgerhout 3, in Hoboken 4, in Wilrijk 7, in Merksem 8 en in Schoten geen enkele.

Wij willen graag dat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan de ongeveer 1400 hondeneigenaars van de petitie.

Mijn hond Riccardo is al 14 jaar en nu hij op zijn laatste benen loopt zou hij toch nog eens graag zijn poten strekken op een Schotense hondenweide alvorens naar de eeuwige jachtvelden te vertrekken...
Ik dank u.

Punt 16: Lokale politie: wijziging CALOG-personeelskader

Albert Leenaerts

 

Geachte Heer Voorzitter en Raadsleden:

Wat mij blijft verbazen in de politiek is het hoge gehalte sofisme. Ge moet al ’n volleerd advocaat zijn om het volk alle bochtenwerk en krompraat diets te maken.
Even tussen haakjes , waarom heet dat Calog ?
(mooi belgisch van CAdre LOGistique, ik geef toe, het Nederlandse LOGKAD klinkt logger) Dus naast onze Polloc (POLice LOCale) hebben we nog onze Calog, en daarover gaat het.

In dit ontwerp staat ons ten eerste het principe niet aan dat een boetefonds gaat gebruikt worden om personeel te betalen. Ik heb bij de Rijkswacht de tijd nog gekend dat er voor het Corps op bepaalde boetes een percentje te verdienen viel. Het resultaat liet zich raden.
Men is daar toen om allerlei nobele en eerbare redenen van afgestapt, en kijk: dié kat kom weer.
Wat moet de overtreder daarvan denken:“Door mij te verbaliseren zijn die uitslovers hun pree aan ‘t goedmaken?”

Ten tweede:  als we vaststellen dat er op een boogscheut van hier precies dezelfde logistieke taken moeten worden uitgevoerd door evenzoveel calogs (een vijftigtal!), waarom dan geen schaalvergroting doorgevoerd naar een gezamenlijke Politiezone? Misschien zou een kopietje naar…van deze scannings- en analyseoefening met diverse grafieken reeds vele manuren hebben bespaard in Brasschaat, of omgekeerd. Of misschien gebeurde dat al wel, stiekem !

Punt 3: Motie over onze gastvrijheid t.a.v. Dalai lama     (bijkomende dagorde)

Schoten lijkt wel een kweekvijver voor nationale mandatarissen. 11 Roepingen! De ‘grote’  politiek ligt hier blijkbaar in het bovenste schuifke!? Of is dit maar pose, en zijn we eerder “besluiteloos” als we voorwenden “te besluiten om niet te besluiten”.
Vlaamse principes, liberale dan wel socialistische of groene, eerbied & respect naast tolerantie & transparantie,…  ze houden geen halt aan de grenzen van Schoten.

De vreedzame politieke strijd van de Dalai Lama mag ons gerust inspireren en krijgt ter stede gestalte door het Tibetaans Instituut waar onze bestuurders graag in de kijker lopen om er een lintje te knippen of om er het glas te heffen, want wie klein is in grote dingen zal groot zijn in kleine dingen. Maar vandaag? Even die lastige vlieg wegjagen, er vertrekt immers ‘n royale handelsmissie naar de grootste imperiale dictatuur ter wereld: China. Vlug-vlug de Dalai Lama gewist; Condoleezza Rice en Kabila op de affiche, de schaamte voorbij!
Kunnen wij ‘n dergelijk spektakel niet ‘n klein beetje ‘wedergoedmaken’ door de voorliggende motie / met een hart onder de riem / goed te keuren?

Of bekommert het ons niét dat de datum van deze handelsmissie tweemaal tereke werd uitgekiend om ons verzet tegen de genocide op 1 miljoen Tibetanen en de nog steeds voortdurende culturele genocide te besmuiken, of om de herdenking van het bloedig neergeslagen studentenverzet op het Plein van de Hemelse Vrede in de kiem te smoren?

Aber dás haben WIR nicht gewusst.... ?

Mocht de koninklijke handelsmissie door de goedkeuring van voorliggende motie mislukken, dan bespaart dit ons wellicht enkele delocaties en wapenleveringen. Trouwens, terwijl de paus onze Brugse kazuifels uitdraagt naar Brazilië, boycot onze vorstelijke vaandeldrager de Antwerpse botenbouwers en dobbert rond op een Italiaans jacht met Franse naam... Van ‘culot’ gesproken!

Een wijze raad: keur deze motie unaniem goed, dan kan de voorzitter van het Europese Parlement de Dalai Lama misschien in Schoten te woord staan, als balsem op de wonde.opdraven mag deze brave man om CD&V stemmen te bezorgen... mag het iets meer zijn ??

Kijk, kijk, wie we daar hebben in het informatieblad van de CD&V-Schoten (nr 3 - mei 2007 onder de titel "solidair met het Zuiden"): zowaar de Dalai Lama wordt er opgevoerd in de hoop hiermee op 10 juni nog enkele stemmetjes te kunnen sprokkelen bij lichtgelovige zielen die menen dat CD&V zich echt zorgen maakt over de genocide in Tibet en de slaafse gewilligheid waarmee ons koningshuis plooit voor de marxistische potentaten van de volksrepubliek China.

Bedenk dan even, beste bezoekers, dat de Schotense CD&V alweer haantje de voorste was om onze motie te kelderen die de Dalai Lama een hart onder de riem moest steken... zij 'besloten om niet te besluiten' en zo kan hunne monseigneur Philippe den Taaie met een gerust gemoed Chinawaarts vertrekken op de verjaardag van de slachtpartij op het Plein van de Hemelse Vrede en terwijl Tibet verder wordt leeggezogen en verminkt.
POLITIESPECIALIST H.H.

Als er politieaangelegenheden besproken worden neemt Harrie steevast het voorzitterschap van de gemeenteraad over.

Een slechte zaak voor onze spreekrechtbeoefenaars, want dan kunnen die meestal fluiten naar een antwoord of reactie op hun vragen en opmerkingen.

HH opnieuw voorzitter
GOED ZO, MARIE-ROSE !

Onze fractieleidster beet fel van zich af, want de meerderheid was alweer niet geneigd om steun te verlenen aan de burgemeesters van Vlaams-Brabant en wensten de motie voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ten tweeden male naar de prullenmand te verwijzen. Resultaat een bitsige woordenwisseling tussen H.H. en MRM... waarna de meerderheid nogmaals besloot om niet te besluiten. Vlaamse broekschijters.


LA DEFENSE RECRUTE !

Als toemaatje willen we snel nog even vermelden dat het 'Landsverdediging' heeft behaagd via het reclameblad 'Passe-Partout' de Schotenaren dezer dagen te verblijden met een compleet franstalige advertentie.

Een laatste belgicistische stuiptrekking van die clowneske minister en PS-schertsfiguur Flahaut? Of is het vergissing nr 82.795?

 

PASSE-PARTOUT  -  EDITIE KAPELLEN - SCHOTEN  -  nr 22  -  30 MEI 2007  pagina 28.

Flahaut recruteert!


"LEUGENAAR"

Ann over de hodenweiden Gerd met zijn kromspraak

voorzitter Paul Valkeniers roept belhamel tot de orde
Tijdens de behandeling van Ann's interpellatie over de mistoestanden aan de Kromvenbeek dacht schepen Gerd Adriaensen (CD&V) zich weer eens met creatieve advocatenkromspraak uit de slag te trekken... waarop onze belhamel vanop de publieke tribune een krachtig "leugenaar" lanceerde.

Een bulderende burgemeester snoerde hem onmiddellijk de mond met een oorverdovend "zwijgen", waarna Albert zwaar werd berispt door de voorzitter: "Wij weten, mijnheer Leenaerts, dat u een speciale interesse hebt voor de Schotense politiek, maar ik moet u verzoeken u niet verder te mengen in het debat... anders zal ik u moeten buitenzetten" er langs zijn neus aan toevoegend: "en dat zou veel van mijn collega's een plezier doen!"
Inderdaad, meneer de voorzitter, aan dat laatste twijfelen we geen seconde.


Paola, beschermvrouwe van onze edelachtbare? Albert second houdt nog steeds een oogje in 't zeil

De staatsieportretten van ons illuster vorstenhuis domineren nog steeds de raadszaal...
volgende maand eindelijk eens een poging om dat middeleeuws en ondemokratisch gedoe te verwijderen?