ZITTING 28 JULI 2003

Ons ‘32ste raadslid' had vragen en opmerkingen betreffende de agendapunten 6 & 8.

Mager beestje hoor ik u denken, maar sedert de reglementsaanpassing van juni ‘03 is méér dan 2 agendapunten bespreken niet meer toegelaten. Inderdaad i.p.v. het spreekrecht uit te breiden en te versoepelen, zoals beloofd (!), heeft ons bestuur het drastisch beknot.

Punt 6: ONDERZOEK VOORDRACHTSAKTE SCHEPEN

ONZE VRAAG: 4 van de 7 Schotense schepenen ADVOCAAT . Is dat niet van het goede teveel ? En dat in tijden dat naar een meer evenredige vertegenwoordiging in de openbare besturen wordt gestreefd.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

ONS VOORSTEL: Herschikking van het college met het oog op een billijke en meer demokratische (ipv partikratische) verdeling der schepenmandaten met verkiezing en eedaflegging tijdens de zitting in september.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Vervolgens werden stemgedrag en tussenkomsten van de schepenkandidate Ann Pycke even getoetst aan haar verkiezingsbeloften : bedroevend. Speciaal de weigering een gezinsconsulent te installeren en haar onverwachte steun voor toenmalig schepen Dieltjens met zijn libertijns losbandige ‘Enfantillages' werd even uit de doeken gedaan.

Tevens werd aangestipt dat de kandidate twee maal heeft geweigerd te antwoorden op vragen uit het publiek en dit zelfs zonder haar weigering te motiveren. Gemeentelijk reglement = Vodje papier??

Uiteraard ook hier niet de minste reactie.

Punt 8: OCMW: REKENING OVER HET DIENSTJAAR 2002

ONS VOORSTEL: Een turf met honderden bladzijden cijferwerk midden in de vakantie ter goedkeuring voorleggen lijkt ons geen goed idee. Goedkeuring rekening dus doorschuiven naar zitting van september zodat onze raadsleden ruim de tijd hebben om alles grondig na te kijken en uit te pluizen.

Hij herinnerde in dit verband aan de vervelende perikelen rond de goedkeuring (7 maanden geleden) van een foutieve OCMW-toelage en meerjarenplanning, toen had blijkbaar niemand de cijfers nagekeken wat onze schepenen en raadsleden echter niet belette er lustig op los te stemmen.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

ONZE VRAAG: Concreet vragen we wat er eigenlijk is gebeurd met het legaat van Mevr. Bossuyt-Akkermans. Deze dame met de lieflijke voornaam Flora (God hebbe haar vrijgevige ziel) was zo vriendelijk 16.430 Euro aan OCMW Schoten na te laten waarvan er uiteindelijk slechts 4.317 Euro zijn aangekomen, nauwelijks één vierde!! Moet dit dossier niet grondig uitgespit worden? Misschien kan raadslid Tony Sebrechts hier raad geven?

ANTWOORD: (van de heer burgemeester Hendrickx)

Burg: – “ U kan de OCMW zittingen bijwonen en daar uw vragen voorleggen.”

Nr.32: – “ Dit punt ligt hier en nu ter stemming samen met heel de OCMW- rekening en daarenboven weet u dat op de OCMW-zittingen geen vragen mogen gesteld worden.

Burg: – Richt uw vraag dan schriftelijk aan het OCMW.

Enkele minuten later werd heel die OCMW-rekening zonder verdere uitleg, toelichting of bespreking ( én zonder verpinken ) goedgekeurd.

Wie zal in de toekomst ons OCMW na zijn dood nog willen gedenken als er met de bedragen zo kan gesold worden ?

Onze burgervader had op het einde van het vragenkwartiertje nog een verrassing in petto door leukweg op te merken dat onze woordvoerder die vragen en tussenkomsten beter ‘ HIEROVER ‘ had kunnen brengen, (Bedoeld was waarschijnlijk de foor aan de overzijde op het marktplein, die tijdens de zitting op volle toeren draaide.)

Blijkt meteen dat er aan de demokratische ingesteldheid en de elementaire beleefdheidsvormen van onze nieuwe burgemeester nog moet gesleuteld worden.