ZITTING 24 APRIL 2003

Opdat onze ontslag nemende burgervader deze laatste vergadering in alle sereniteit zou kunnen afwerken, hebben we geen expliciete vragen voorzien. Zo vermijden we hopelijk opwinding en boosheid gewoon omdat we dan niet moeten aandringen op toepassing van de reglementen.

Punten 3: AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN INTERCOMMUNALES
en 4: VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGERS

Ten vierden male moet ik hier aandringen op een logisch verloop van de besprekingen en stemmingen. Art. 2 van de te volgen procedure voorziet immers dat de aangeduide vertegenwoordigers de opdracht krijgen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van deze gemeenteraad terzake.

Logisch is dus eerst de agendapunten der vergaderingen te bespreken, het standpunt van de gemeenteraad te bepalen en dan het mandaat vast te leggen alvorens het uiteindelijk toe te wijzen aan een kandidaat. Kandidaat dïe tijdens de besprekingen bewezen heeft de materie te beheersen én op één lijn zit met de beslissingen van deze raad.

Zoals we tot nu toe te werk gingen, kunnen we even goed ‘n hond met ‘n hoed op (bruin en breedrandig liefst) afvaardigen... op voorwaarde dat hij ‘ja' heeft leren knikken.

Blijkbaar heeft deze raad helemaal geen voeling met de werking der intercommunales.

Daarom zal ik hier en nu enkele woordjes uitleg verschaffen over de loodzware activiteiten die onze afgevaardigden de komende weken te wachten staan.

A. IVEKA: 23 mei 2003 om 12 u. in Kasterlee, etablissement ‘de Residentie' receptie en lunch.

B. IGAO: De algemene vergadering schuift de voeten onder tafel in 'd'Ouwe Kaars' (Wijnegem); de buitengewone algemene vergadering in de ‘Warande' Mechelse steenweg

Het is ondertussen behoorlijk woelig geworden in de zaal, vooral toekomstige schepen Leona van Gastel is woest aan ‘t gesticuleren en roepen van ‘da's nie waar'. Kan best, maar nr. 32 haalt zijn gegevens uit de officiële toelichtingstukken en heeft ze twee maal gecheckt.

Onder aanhoudend protest en geroezemoes zet nr. 32 z'n toespraak verder.

C. IKA: Tafelt in etablissement ‘den Eyck' in Kasterlee.

En tenslotte D en E (Integan en Crematoriumbeheer) die trekken naar de lokalen te Hoboken en naar de crematoriumzetel. Zij zullen het misschien met iets minder moeten doen. Hapklare snack's van de dichtst bijzijnde Chinees, Pizzeria of Döner Kebab?

Het lawaai is dusdanig dat nr. 32 beslist dit punt af te breken.

En dan gebeurt het even later in de openbare zitting: Burgemeester Sebrechts aanvaardt totaal onverwacht ons voorstel en laat, na korte ruggespraak met de secretaris, punt 4 vóór punt 3 behandelen! (Deze sympathieke geste van onze afzwaaiende burgervader is na te lezen op blz. 401 der verslagen onder 3 A) Bedankt, edelachtbare.

Punt 8: SIF-VOORTGANGSRAPPORT

Nr. 32 heeft dit rapport van het Sociaal ImpulsFonds even doorgelicht en kwam tot de bevinding dat er bar slecht gescoord werd in het raam van ‘open Beleidsvoering' betreffende ‘ optimale informatie en communicatie van/met de bevolking'.

Niet te verwonderen, voegde hij er schalks aan toe, met die pertinente onwil om passend te reageren op vragen vanuit de tribune.

Punt 17: ONDERHOUD MARKTPLEIN

Jammer dat het college in zijn art. 2 akkoord gaat met de kapping van de twee lindebomen op de markt. De argumentatie is bijzonder zwak en we hopen dat deze raad resoluut zal ijveren voor het behoud van deze twee hoogstammen die reeds tientallen jaren met het wel en wee van onze markt zijn vergroeid en een vaste waarde uitmaken in ons centrumlandschap.

Met het gemeentelijke bomenpatrimonium wordt niet gesold in functie van modegrillen. Particulieren krijgen slechts moeizaam toelating om bomen van dit formaat te rooien. Laat ons als gemeentebestuur nu ook eens het goede voorbeeld geven!!

En dan tot slot:

Punten 22 & 23: AFSCHEID BURGEMEESTER

Als zogenaamd 32ste raadslid mag ik niet ten achter blijven met beste wensen aan onze afzwaaiende burgemeester die nu eindelijk, na de politiek, aan het leven begint.

Vrede en voldoening wens ik u toe in uw gezinsleven, succes met uw notariaat en nog veel genoegen bij het beoefenen van uw hobby's. Ik dank u.


Ook de fractievoorzitters gaven bij de afsluiting der openbare zitting een afscheidswoordje ten beste. Slechts één spreker viel uit de toon: toekomstig schepen Ann Pycke. Totaal overbodig en ongepast meende zij nog vlug een rake veeg uit de pan te moeten uitdelen richting oud-burgemeester Marcel Imler, zonder hem weliswaar bij naam te noemen.

En ten tweeden male ging zij uit de bocht met haar “felicitaties voor de aanpak van ons 32ste raadslid“ Zij keurt dus openlijk het negeren van de gemeentelijke reglementen goed.....

Eh bien, merci: dat belooft ferm te worden als deze dame straks tot het schepenambt wordt beroepen!!

In zijn afscheidswoordje dacht burgemeester Sebrechts met gemengde gevoelens terug aan de onstuitbare stroom tussenkomsten en interpellaties van ons oud-raadslid Albert Leenaerts alsook aan “zijn akoliet meneer Vereyken die zelfs vanuit de tribune stevig oppositie weet te bedrijven“.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stop