ZITTING 31 OKTOBER 2002

Belangrijke kwesties betreffende de gemeentefinanciën vandaag op de agenda, maar wat zien we?
Slechts 24 van de 31 verkozenen des volks zijn present.

Zo sturen o. m . de burgemeester, de eerste schepen en de schepen van financiën hun kat!

De voorzittershamer wordt gehanteerd door de gebuisde burgemeesterkandidaat Gerd Adriaensen.

Nr. 32 heeft voorstellen en opmerkingen bij de punten betreffende de intercommunales.

Punt 5: Aanduiding afgevaardigden voor intercommunales

Punt 6: Statutenwijziging intercommunales

Het goed te keuren art. 2 bepaalt dat de verkozen vertegenwoordigers de opdracht moeten krijgen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van deze gemeenteraad.
Ik stel dus voor de verkiezing der afgevaardigden te verschuiven tot na de behandeling en stemming van punt 6.

Pluspunt: de kandidaat-afgevaardigden kunnen nog voor de verkiezing aan de tand gevoeld worden nopens hun kennis van de betreffende materie en ze kunnen misschien ook de nodige toelichting geven over de draagwijdte van de te nemen beslissingen zowel voor de gemeente als voor de Schotense consument.

Bij IVEKA zal er sprake zijn van ‘afronding Telenet-transactie' (1,25 miljard euro!). Onze afgevaardigde zal hier moeten opboksen tegen gehaaide kleppers van zwaar kaliber als Callahan, Merril Lynch, J.P. Morgan, Electrabel, Interkabel, Mixt ICS enz.

Gaan we hier als gemeente niet gerold worden door op geld beluste specialisten?

ANTWOORD OF REACTIE: Iedereen akkoord de volgorde te behouden? Dit was de enige reactie van de voorzitter en uiteraard ging iedereen akkoord om de onlogische volgorde te bewaren… kwestie van geen bijkomend denkwerk te moeten presteren?

Punt 7: Put/call-optieovereenkomst op aandelen Electrabel Customer Solutions (ECS)

Nog een belangrijk punt dat de gemeenteraad hier vanavond voorgeschoteld krijgt. Volgens mij met alweer veel te weinig info en toelichting voor de gemeenteraadsleden.

Bij de 'gelets op' wordt er naar van alles en nog wat verwezen, waarvan in de stukken niets is terug te vinden; geen opsomming van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ECS afgesloten tussen Electrabel en IKA .
Ook niet die bij de Vereniging in deelneming afgesloten tussen IVEKA , IKA , Electrabel en ECS .
Noch van de principeovereenkomst tussen gemengde intercommunale en Electrabel goedgekeurd in de raad van bestuur van IVEKA.

De strafste 'gelet op' is wel de 6de, ik citeer: “gelet op het feit dat het van essentieel belang is dat de gemeenten een maximum aan dividenden behouden die zij momenteel uit deze sector halen.”

Totaal verkeerd uitgangspunt want de belangen van de Schotense consument moeten primeren en niet de zorg om de gemeentekas zoveel mogelijk te spekken!
Wel jammer dat juist nù onze toekomstige burgervader op trot moet gaan met de chiro terwijl onze gemeente onder het voorwendsel van verdere inkomsten uit dividenden wordt meegelokt in een speculatief avontuur.

Daarenboven staan we hier als gemeente tegenover ervaren private geldjagers. Ik vraag dan ook uitstel van punt 7 tot onze schepen van financiën een deskundige toelichting heeft verschaft over de draagwijdte en de eventuele risico's van de te nemen beslissing.

Het is onverantwoord hier een stemming over te houden zonder eerst het standpunt van de bevoegde schepen te horen.

ANTWOORD OF REACTIE: Geen rechtstreeks antwoord. Wel zal raadslid Kurt Vermeiren het standpunt van de meerderheid vertolken “en van de schepen van financiën” voegde voorzitter Adriaensen er nog uitdrukkelijk aan toe. We zullen dit maar als een antwoord accepteren, hoewel we er niet veel wijzer van geworden zijn.

Bij 'n volgende zitting met zware punten op de agenda zouden we toch graag de zwaargewichten uit het college zelf aan het woord horen i.p.v. ze verstoppertje(?) te zien spelen.