ZITTING 20 DECEMBER 2001

De publieke tribune zit afgeladen vol met zwembadpersoneel en sympathisanten. Via het spreekrecht wordt een verzoekschrift voorgelezen met het oog op behoud van het zwembad binnen Schoten.

Onze medewerker heeft opmerkingen betreffende de kapvergunning en de wijziging van het subsidiereglement .

Punt 13: Kapverordening

De bestendige deputatie vraagt schrapping en/of aanpassing van een aantal artikels uit de kapverordening die vorig jaar in de decemberzitting werd goedgekeurd. Op 11 oktober werd verzamelen geblazen op de milieudienst om deze verordening in de juiste vorm te gieten. Slechts 3 van de 9 genodigden kwamen opdagen! 2 schepenen stuurden hun kat… de resultaten zijn dan ook navenant. Nog steeds bevat de verordening menige onduidelijkheid en irrealistische eis. Onze medewerker neemt art. 4 op de korrel.

“1/10 van de perceelsoppervlakte mag omgezet worden in gazon, opritten en zwembad… de overige ruimte moet aangeplant worden met inheemse bomen en struiken.” Hebben de mensen van het schepencollege hun eigen tuinen al eens bekeken? Hoeveel daarvan voldoen aan deze veel te rigide voorwaarde? En dan die nadruk op de aanplant van inheemse soorten – akkoord, wij zijn ook voorstander – maar klinkt dit niet een beetje huichelachtig? Zelf plant ons bestuur bij voorkeur uitheems plantgoed, ga maar eens kijken op het kerkhof en onze millennium-linde (op de rotonde voor de pastorij) moest dat ook niet dringend een exoot uit de Balkan zijn? Waarom onze Schotenaren verbieden b.v. een walnoot, zwarte moerbei of magnolia te planten, terwijl uzelf het slechte voorbeeld geeft? Ons voorstel: soepelere voorschriften en de Schotenaar zelf nog een beetje initiatief en vrije keuze laten.

Tussendoor port onze medewerker de betrokken schepenen aan wat meer werklust en interesse te tonen: per kop en per maand kost u de Schotense belastingbetaler meer dan 150.000 franken… daar mag een ietsje inzet tegenover staan!

Blijkbaar heeft het college ingezien dat er nog één en ander mank loopt want bij de bespreking in openbare zitting wordt dit punt verschoven naar later.

Punt 16: Wijziging subsidiereglement culturele verenigingen

In deze eindejaarsperiode is het ongetwijfeld nuttig het gedachtegoed der gesubsidieerde verenigingen eens te toetsen aan de begrippen vrede en verdraagzaamheid. Tussen de gesubsidieerde kringen is er één die uitmunt in extreem nationalisme, onzinnig conservatisme en hardnekkige onverdraagzaamheid. In het recente verleden leidde dit reeds tot tal van problemen zoals daar zijn:

- Laakbaar gedrag tijdens de uitvoering van de officiële hymne der Nederlandstalige gemeenschap.

- Het ostentatief blijven zitten tijdens dezelfde hymne door een schepen in functie.

- Aanslepende zware disputen met de kerkelijke overheid.

- Betwistingen rond het uithangen der officiële vlaggen.

- Het rondlopen met zwarte rouwwimpels ter gelegenheid van het zeer gematigde decreet Suikerbuyk.

Gelukkig telt de NSB (Nationale StrijdersBond) in onze gemeente voor het merendeel bezadigde en voor rede vatbare lieden; probleem is echter dat Brusselse fanatici er in slagen deze mensen op te jutten o.m. via “Het Strijdersblad”. Daarom stellen we het gemeentebestuur voor de NSB te bewegen tot wat meer civisme inzake hun opstelling tegenover de nieuwe staatkundige realiteit. Wanneer gaan deze mensen eindelijk de demokratische besluitvorming respecteren die van dit land een federale staat heeft gemaakt? Hun verouderde en achterhaalde standpunten, waar het extreme staatsnationalisme zo afdruipt, kunnen we niet langer blijven subsidiëren.

Onze heer burgemeester kan deze tussenkomst niet appreciëren en stelt dat de wijziging van het subsidiereglement geagendeerd was en niet de doorlichting van verenigingen.


INTERGEMEENTELIJK ZWEMBAD: SPLIJTZWAM

Komt dan eindelijk punt 21 aan de orde ‘Discussieconcept intergemeentelijk zwembad' (niet toevallig het laatste punt op de agenda! Verschillende belangstellenden uit de publieke tribune zijn ondertussen reeds afgedropen.) Om het VLD/CD&V-standpunt kracht bij te zetten worden er ook ‘slides' vertoont met o.m. foto en kostenberekening van het zwembad van ‘Enghien', juist, Edingen, Vlaamse stad die de Walen ons afhandig gemaakt hebben; niemand van de raadsleden protesteerde tegen de Franstalige benaming.

Namens de SPA verdedigt raadslid Robert Imler de zwemgelegenheid in eigen gemeente. “Een brug te ver” noemt hij de plannen van zijn coalitiegenoten. “Wij nemen geen plaats op het startblok” besluit hij. Applaus op de publieke tribune.

Tim Willekens (Vlaams Blok) wijst eveneens het intergemeentelijk zwembad af. Ook hij mag rekenen op stevig applaus. Wat bij de heer burgemeester een venijnig vraagje ontlokt: “dat applaus zal u wel goed gedaan hebben, zeker?” Vervolgens springt schepen Harrie Hendrickx in het debat en verwijt Robert Imler demagogie. Ook het Blok mag op zijn banbliksems rekenen.

Het debat wordt afgesloten met de stemming: 18 ‘JA' (CD&V, VLD en Agalev) tegen 12 ‘NEE' (Vlaams Blok en SPA).