ZITTING 29 NOVEMBER 2001

Punt 15: Aankoop bomen Frans Reinemundlei

Na kapping der Amerikaanse eiken dient deze straat heraangeplant. Ons bestuur opteert voor 125 moseiken.

Zoals we allemaal weten uit Info-Schoten, Info-actueel en ook uit het bestuursprogramma van deze coalitie geeft ons bestuur de voorkeur aan streekeigen boomsoorten. Na o.m. de fameuze allochtone zilverlinde, als millenniumboom op de rotonde aan de pastorij geplant, is dit alweer een voorbeeldje van het grondig miskennen van de eigen doelstellingen en beloften. Moseik (quercus cerris) is namelijk inheems in Klein-Azië en delen van Zuid-Europa maar niet in Vlaanderen. Uitzonderlijke pluspunten zijn er voor deze boomsoort niet te melden, wel enkele vervelende nadelen zoals gevoeligheid voor vorstscheuren, voor luizen en de daaruit voortvloeiende honing- en roetdauw. Daarenboven groeit de moseik breed uit, wat resulteert in afhangende takken die onderaan regelmatig moeten bijgesnoeid worden.

VRAAG: Waarom geeft ons bestuur hier alweer de voorkeur aan een uitheemse soort? Waarom geen omstandige motivering van deze afwijkende keuze? Betreft het hier misschien een opstoot van ‘political correctness' of ‘multiculturaliteit' in de boomkeuze?

ANTWOORD OF REACTIE: De heer burgemeester belooft te zullen antwoorden tijdens de behandeling van dit punt in de openbare zitting, maar punt 15 wordt zonder enige discussie en zonder reactie op de vragen van onze medewerker bij éénparigheid van stemmen goedgekeurd… klop met de hamer en volgende punt.


Uitschieters opgetekend tijdens de novemberzitting.

Zetelt Danny Hubrechts (VLD) weldra als onafhankelijke in de raad? Bij de stemming van punt 24 waar ons bestuur bijkomende uitgaven voor de Kaekelaar vroeg, stemde dit VLD-raadslid niet met de meerderheid mee, maar onthield zich. Hoewel de normaalste zaak van de wereld, toch erg ongebruikelijk binnen de huidige meerderheid.

Bij de behandeling van punt 20 (aankoop informatica-hardware) maakte Agalev-raadslid Maaike Saey haar beklag over een tweetalig (Frans/Engels!) dokument vanuit het Brusselse (“één regeltje Nederlands, c'est tout!”) en vroeg ons bestuur aan te dringen op een volledig Nederlandstalige versie.

Onze burgervader vroeg langs zijn neus weg: “ik hoor hier niks van het Vlaams Blok!?” Daar was men blijkbaar weer in slaap gevallen want het antwoord was beneden peil: “het was misschien moeilijk te vertalen, met te veel technische termen. Een slechte vertaling kan soms gevaarlijke problemen opleveren…” toetoet, het Blok langs rechts voorbij gestoken door Agalev!

“Had de dienst der scheepvaart nog enkele bussen oude verf staan of is dit misschien een advies van de werkgroep monumenten en landschappen?” vroeg Agalev-raadslid Gadeyne i.v.m. de wat gewaagde kleurenkeuze voor de brug die ‘Bloemendaal 2' met ‘Berkenrode' verbindt. Even tevoren had de burgemeester de groene interpellatie ‘een ontwikkelingsplan voor het kanaal Dessel-Schoten' een “avondvullend programma” genoemd vanwege de 3 bladzijden schriftelijke toelichting bij deze interpellatie.

Behalve dan nog een lange en vrij bitsige discussie tussen raadslid Gadeyne (Agalev) en schepen Pauwels (VLD) over de preventieraad (punt 31) was het vandaag een oersaaie en langdradige zitting.