ZITTING 27 SEPTEMBER 2001

Voor de eerste maal mag de burger ‘spreekrecht' uitoefenen op de gemeenteraad. Onze partij laat deze kans niet onbenut en stuurt medewerker Herwig Vereyken in de vuurlijn. Schrijvende en fotograferende pers is eveneens op post om deze nieuwigheid vast te leggen. Punt 23 wordt ter tafel gebracht.

Punt 23: Onderhandelingsprocedure aanstelling ontwerper BPA ‘Kasteeldreef en omgeving'

Het vroegere BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) voor Kasteeldreef en omgeving is vervallen. Door middel van een BPA of uitvoeringsplan wil het gemeentebestuur een duidelijke visievorming voor dit gebied vastleggen. Onze medewerker Herwig wenst over dit onderwerp enkele vraagjes te stellen .

VRAAG: Wie geeft die nieuwe visie vorm? Concreter misschien: wie legt de doelstellingen van het gemeentebestuur vast en wie speelt ze door aan de ontwerper? Kan de burger inzage krijgen van de doelstellingen die aan de ontwerper zullen overgemaakt worden?

ANTWOORD: werd verstrekt door schepen Els Empereur (VLD). Jammer, maar niemand heeft deze antwoorden genoteerd, ze zijn dus verloren gegaan. Het enige dat onze medewerker zich nog met zekerheid kan herinneren: dat de schepen niet erg gelukkig was met de uitlating ‘prutsen aan het statuut van het gemeentepark'. Vrij kordaat stelde zij dat er geen sprake kan zijn van prutsen, op welke manier dan ook.


Bij een volgende gelegenheid zullen we vlijtig nota nemen van alle antwoorden en opmerkingen in het raam van het spreekrecht. Da's beloofd.